Πέφτει στο μισό το μερίδιο της Apple

0

Η εταιρία μετρήσεων στο Internet, Net Applications, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει τα μερίδια των λειτουργικών συστημάτων και των browsers, και το αποτέλεσμα χτύπησε σκληρά της Apple.

Η εταιρία είναι μία από τις μεγαλύτερες στον χώρο και η τεχνική για την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, θεωρήθηκε αμερικανο-κεντρική, καθώς τα δεδομένα έρχονταν από τα 160 εκατομμύρια υπολογιστές που έχουν στο δίκτυό τους. Η εταιρία αποφάσισε να αλλάξει την μεθοδολογία αυτή.

“Τώρα πλέον συγκρίνουμε τα δεδομένα που παίρνουμε από μία χώρα, με τον αριθμό των χρηστών Internet που αυτή έχει. Έτσι για παράδειγμα, παίρνουμε πολλά δεδομένα από την Κίνα, αλλά είναι είναι ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με τους χρήστες του Internet που η χώρα έχει. Έτσι, θα μετράμε αναλογικά περισσότερο τα στοιχεία από την Κίνα”

Η αλλαγή έφερε το λειτουργικό σύστημα της Apple να πέφτει από το 9.77 στο 4.43 τοις εκατό, ενώ ο Safari πέφτει από το 8.4 στο 4.21.

Αντίθετα, το Linux παρουσιάζει αύξηση 18% φτάνοντας στο 1.17 τοις εκατό. Μέτρα αύξηση είδε και η Microsoft.

V3.co.uk

Blog Widget by LinkWithin

Γράψε ένα σχόλιο

© 2005-2013 DigitalNews. All rights reserved.