Νέα εφαρμογή της ΕΕΤΤ για προέλεγχο των οικονομικών πακέτων από τους παρόχους

0Προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στην αγορά και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η ΕΕΤΤ έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία τη διαδικτυακή εφαρμογή «Μοντέλο Προκαταρκτικού Ελέγχου (Preliminary Test Module) Οικονομικών Προγραμμάτων» (ΜΠΕ-PTM). Η εφαρμογή, που βασίζεται στο κυρίως μοντέλο που χρησιμοποιεί η ΕΕΤΤ για προέλεγχο και έγκριση των οικονομικών προγραμμάτων του ΟΤΕ για μεμονωμένες ή/και συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και Internet, προσφέρει τη δυνατότητα εξέτασης και αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών από τους ίδιους τους παρόχους.

Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής της ΕΕΤΤ, οι εναλλακτικοί πάροχοι μπορούν να εξετάσουν την καταρχήν δυνατότητα αναπαραγωγής του εκάστοτε οικονομικού προγράμματος του ΟΤΕ. Ο δε ΟΤΕ μπορεί και ο ίδιος να διεξάγει προκαταρκτικό έλεγχο των οικονομικών του προγραμμάτων πριν την υποβολή τους, προς έγκριση, στην ΕΕΤΤ.

Ο έλεγχος από την ΕΕΤΤ των οικονομικών προγραμμάτων συνδυαστικών υπηρεσιών προκύπτει από τη ρυθμιστική υποχρέωση που έχει επιβληθεί στον ΟΤΕ ως πάροχο με σημαντική ισχύ, μεταξύ άλλων, στη λιανική αγορά σταθερής πρόσβασης. Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η εδραίωση της εύρυθμης λειτουργίας στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθώς και η διασφάλιση ανταγωνιστικών υπηρεσιών σε προσιτές τιμές και σε βάθος χρόνου για τους καταναλωτές.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή «Μοντέλο Προκαταρκτικού Ελέγχου (Preliminary Test Module) Οικονομικών Προγραμμάτων» (ΜΠΕ-PTM) απευθύνεται αποκλειστικά σε παρόχους, ενώ τα αποτελέσματα της χρήσης της, σε καμία περίπτωση, δεν δεσμεύουν την ΕΕΤΤ.


techgear
Blog Widget by LinkWithin

Γράψε ένα σχόλιο

© 2005-2013 DigitalNews. All rights reserved.