Η ηλεκτρονική ψήφος κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα

0

Αυξάνεται η χρήση της υπηρεσίας ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

Οι ηλεκτρονικές εκλογές, αργά αλλά σταθερά, κερδίζουν έδαφος και στην Ελλάδα. Με την πρόσφατη ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής πρυτάνεων για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμπληρώθηκαν 251 αμιγώς ηλεκτρονικές εκλογές οργάνων στα ελληνικά πανεπιστήμια και σε άλλους φορείς με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ.


Το σύστημα προσφέρεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και εξασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο.


Από τις 19/10/2012, όταν έγινε η πρώτη εκλογή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, περισσότεροι από 45.000 εκλέκτορες έχουν αξιοποιήσει την ψηφιακή κάλπη για την εκλογή διοικητικών οργάνων (Συμβούλια Ιδρύματος, πρυτάνεις, κοσμήτορες σχολών, πρόεδροι και προϊστάμενοι τμημάτων κλπ.), με τα ποσοστά συμμετοχής να είναι πολύ ανώτερα από τα αντίστοιχα των συμβατικών εκλογών.


Όπως επισημαίνει το ΕΔΕΤ σε σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση και παραγωγική αξιοποίηση αυτής της καινοτόμου διαδικτυακής υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ψηφιακή εξέλιξη της χώρας μας, καθώς τη θέτει στην πρωτοπορία των πλέον εξελιγμένων κρατών στον τομέα της ηλεκτρονικής δημοκρατίας.


Το προσφέρει αδιάβλητες διαδικασίες ψηφοφορίας, διασφαλίζοντας τόσο την ανωνυμία των ψηφοδελτίων, όσο και την αποτροπή οποιασδήποτε αλλοίωσής τους. Αυτό εξασφαλίζεται με την αξιοποίηση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών κρυπτογράφησης.


Σημαντική προσπάθεια έχει, επίσης, επενδυθεί για τη διαμόρφωση φιλικής επικοινωνίας, τόσο για τα μέλη της εκάστοτε εφορευτικής επιτροπής, όσο και για τον τελικό ψηφοφόρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση της ψηφιακής αυτής υπηρεσίας από το μεγαλύτερο δυνατό εύρος χρηστών.


Η υπηρεσία ΖΕΥΣ υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους εκλογών (με μία ή περισσότερες επιλογές, με ιεραρχημένες επιλογές κλπ), καλύπτοντας έτσι σχεδόν όλες τις πιθανές ανάγκες ενός συλλογικού φορέα. Επιπλέον, είναι το μοναδικό σύστημα στον κόσμο με αντίστοιχες δυνατότητες, του οποίου ο κώδικας είναι ανοικτός (open source) και ελεύθερα διαθέσιμος στο διαδίκτυο (στη διεύθυνση ).


Με τον τρόπο αυτόν, οι μηχανισμοί και ο σχεδιασμός του συστήματος μπορούν να διερευνηθούν και να πιστοποιηθούν από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.


Το ΕΔΕΤ διαθέτει την υπηρεσία ΖΕΥΣ δωρεάν σε όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, μετά από σχετική αίτηση. Επιπλέον, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τη διαδικτυακή υπηρεσία για εκλογές που περιλαμβάνουν μέχρι 40 ψηφοφόρους, από τη διεύθυνση .


newsbeast
Blog Widget by LinkWithin

Γράψε ένα σχόλιο

© 2005-2013 DigitalNews. All rights reserved.