Ενισχύεται η συνεργασία Ελλάδας-Κίνας στην έρευνα και τεχνολογία

0

Σχέδιο κοινών δράσεων ανέπτυξε η Ελληνο-Κινεζική Επιτροπή

Νέα βήματα κάνουν η Ελλάδα και η Κίνα για να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογίας.


Μετά την υλοποίηση διακρατικών έργων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να στραφούν πιο δυναμικά στην ενίσχυση αναπτυξιακών δράσεων, που θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη μείωση του μεταναστευτικού ρεύματος των νέων με υψηλά προσόντα και στην αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας.


Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), την περασμένη Παρασκευή συνήλθε στο χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μικτή Ελληνο-Κινεζική Επιτροπή με τη συμμετοχή του υφυπουργού Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, δρ. Cao Jianlin, του γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας δρ. Χρήστου Βασιλάκου και αντιπροσωπειών υψηλόβαθμων κρατικών στελεχών της Κίνας και της ΓΓΕΤ.


Η μικτή Επιτροπή διαμόρφωσε ένα σχέδιο πρωτοκόλλου, το οποίο για πρώτη φορά θέτει τα θεμέλια τής δημιουργίας ουσιαστικών συνεργιών μεταξύ των ελληνικών και των κινεζικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προωθώντας την ανάπτυξη κοινών δράσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και την επέκτασή τους σε νέες αγορές. Το σχέδιο προβλέπεται να υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Κίνας στην Αθήνα.


Εξίσου υψηλές προσδοκίες για την προώθηση της καινοτομίας δημιουργεί η τριμερής συμφωνία που επιτεύχθηκε το περασμένο Σάββατο μεταξύ του κ. Βασιλάκου, του κινέζου υφυπουργού Cao Jianlin και του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, για την από κοινού υποστήριξη της σύστασης ενός επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου στην περιφέρεια.


Η συμφωνία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πρωτοπόρας οργανωτικής δομής, η οποία θα φιλοξενεί ελληνικές και κινεζικές επιχειρήσεις, καθώς και άλλους φορείς έρευνας και τεχνολογίας, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες συνεργασίας, αλληλεπίδρασης, μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η τοπική ανάπτυξη.


newsbeast
Blog Widget by LinkWithin

Γράψε ένα σχόλιο

© 2005-2013 DigitalNews. All rights reserved.