Διαδικτυακό σεμινάριο της Ελληνικής Αστυνομίας

0

Θέμα η «Στρατηγική Επικοινωνία με τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης»

Διαδικτυακό Σεμινάριο της CEPOL με θέμα «Στρατηγική Επικοινωνία με τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης», το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία


Πρόκειται για την πρώτη διαδικτυακή δράση, η οποία διοργανώθηκε σε εθνικό επίπεδο και απευθύνθηκε σε όλα τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε.


Εκπαιδευτές του σεμιναρίου ήταν Αξιωματικοί του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, καθώς και στέλεχος του Βρετανικού College of Policing.


Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα (28.04.2014), διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με θέμα «Στρατηγική Επικοινωνία με τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης», το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.


Η συγκεκριμένη εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη διαδικτυακή δράση, η οποία προτάθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Ελληνική Αστυνομία και απευθύνθηκε σε όλα τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ειδικότερα, όσον αφορά τη διοργάνωση και τον συντονισμό του σεμιναρίου, υπεύθυνο ήταν το Εθνικό Τμήμα CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ στον καθορισμό του προγράμματος συνεισέφεραν Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι συμμετείχαν στο Webinar και ως εκπαιδευτές.


Το σεμινάριο διάρκειας 90 λεπτών, πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα, με τη χρήση των εργαλείων εξ’ αποστάσεως μάθησης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, ενώ σε αυτό συμμετείχε εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός εκπαιδευόμενων από όλα τα Κράτη – Μέλη (160), εκ των οποίων ογδόντα έξι Έλληνες αστυνομικοί.


Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την στρατηγική επικοινωνία στην Αστυνομία με τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), η δυναμική ενσωμάτωση των οποίων στην καθημερινότητα των χρηστών του Διαδικτύου, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει καθοριστική επίδραση στη σχέση μεταξύ πολιτών και αστυνομικών Αρχών.


Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, αναπτύχθηκαν θέματα αξιοποίησης καλών πρακτικών στη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από Αστυνομικούς Οργανισμούς, παρουσιάστηκε η χρήση των Social Media από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ με τη συνεισφορά στελέχους του Βρετανικού College of Policing καλύφθηκε επίσης το θέμα της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσιμων περιστατικών.


Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες και δόθηκαν διευκρινήσεις στα ερωτήματά τους, προωθώντας με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη συνεργασία και ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών και γνώσεων μεταξύ τους, αλλά και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές.


Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση, η οποία ήταν ευμενέστατη, ενώ επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάληψης και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών, με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.


Η συγκεκριμένη δράση αποδεικνύει για ακόμα μία φορά το κλίμα άριστης συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ της CEPOL και της Αστυνομικής Ακαδημίας της χώρας μας, ιδιαίτερα με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Ελλάδα.


Η Ελληνική Αστυνομία θα υλοποιήσει σειρά παρόμοιων δράσεων μέσα στο 2014, τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη Αστυνομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συνεργασία της CEPOL και του Εθνικού Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας. Το γεγονός αυτό αποτελεί δείγμα του πρωτοπόρου ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Αστυνομικής Ακαδημίας σε θέματα χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.


newsbeast
Blog Widget by LinkWithin

Γράψε ένα σχόλιο

© 2005-2013 DigitalNews. All rights reserved.