Πιστοποίηση σχολείων στην «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

0

Αιτήσεις συμμετοχής των σχολείων έως τις 10 Μαρτίου

Σχολεία μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του ενημερωτικού κόμβου / με εκπαιδευτικούς που διαθέτουν εμπειρία στην «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής έως τις 10 Μαρτίου προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα πιστοποίησης σχολείων για την «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».


Το πιστοποιητικό για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο προσφέρει μια εικόνα όσον αφορά στις προδιαγραφές eSafety στα σχολεία στην Ευρώπη, καθώς και παγκοσμίως. Τα σχολεία έχουν την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον και ασφαλή πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες ως μέρος της διδασκαλίας και της μαθησιακής εμπειρίας. Η πιστοποίηση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στοχεύει στο να βοηθήσει τα σχολεία στην αντιμετώπιση της πρόκλησης να παρέχουν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό τους. Οι καλές διαδικτυακές εμπειρίες συμβαδίζουν με μια ξεκάθαρη πολιτική του σχολείου και ένα καλά μελετημένο σχέδιο δράσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.


Μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο προσφέρεται έντυπο αξιολόγησης το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν -εντός και εκτός του σχολείου- το επίπεδο της ασφάλειας στο διαδίκτυο στα σχολεία. Με βάση τα αποτελέσματα του κάθε σχολείου διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης έτσι ώστε να αυξήσουν το επίπεδο της ασφάλειας στο διαδίκτυο που αφορά στο σχολείο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ΠιστοποίησηeSafety, όταν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.


Την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, 11 Φεβρουαρίου 2014, ανακοινώθηκε επισήμως η όλη διαδικασία μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και από σήμερα ξεκινά η διαδικασία εγγραφής για τα επόμενα 250 ελληνικά σχολεία που θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Για τυχόν απορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο esafety@sch.grΕπιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος


newsbeast
Blog Widget by LinkWithin

Γράψε ένα σχόλιο

© 2005-2013 DigitalNews. All rights reserved.