Ρομπότ επιθεώρησης σηράγγων από ινστιτούτο του ΕΜΠ

0

Νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο το ROBINSPECT

Ένα νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, το ROBINSPECT, το οποίο αποσκοπεί σε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο επιθεώρησης και αξιολόγησης των υπόγειων σηράγγων και το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα τις εργασίες του, ανέλαβε να συντονίσει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Βασικός σκοπός είναι η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου ρομποτικού συστήματος, που θα εξασφαλίζει, με μία μόνο διέλευση κατά μήκος της σήραγγας, τη γρήγορη και αξιόπιστη επιθεώρηση και στατική εκτίμηση της κατάστασής της.


Σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι υπόγειες συγκοινωνιακές σήραγγες εμφανίζουν σημάδια μείωσης της αντοχής τους και η συντήρησή τους κρίνεται τόσο ελλιπής, που τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί μέχρι και πτώσεις οροφής. Προς το παρόν, η επιθεώρησή τους γίνεται μέσω οπτικού ελέγχου από μηχανικούς-επιθεωρητές, μια διαδικασία όμως που είναι αργή, ακριβή και αρκετά υποκειμενική, ενώ συχνά απαιτεί την ολική ή μερική διακοπή της διέλευσης των οχημάτων, μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος.


Το νέο έργο ROBINSPECT (ROBotic System with intelligent vision and control for tunnel structural INSPECTion and evaluation) συγχρημαδοτοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα. Έχει διάρκεια τρία χρόνια (έως τον Σεπτέμβριο του 2016), υλοποιείται από μια κοινοπραξία δέκα εταίρων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 4,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση καλύπτει τα 3,3 εκατ.


Συντονιστής και τεχνικός διαχειριστής του ROBINSPECT είναι το ΕΠΙΣΕΥ, με υπεύθυνο τον δρ Άγγελο Αμδίτη, ερευνητή α’ και διευθυντή της ερευνητικής ομάδας I-SENSE του Ινστιτούτου. Το Ινστιτούτο έχει επίσης αναλάβει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το σύστημα όρασης με υπολογιστή (computer vision).


Από ελληνικής πλευράς, πλην του ΕΠΙΣΕΥ, συμμετέχουν η Εγνατία Οδός ΑΕ και το γραφείο τεχνικών μελετών Δ. Μπαϊρακτάρης ΕΠΕ. Η εταιρία Εγνατία ΑΕ, που έχει κατασκευάσει και συντηρεί εκατοντάδες μεσαίου και μεγάλου μήκους σήραγγες στον ομώνυμο αυτοκινητόδρομο της Βόρειας Ελλάδας, έχει αναλάβει να συμβάλει με την εμπειρία της στον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του νέου ρομποτικού συστήματος. Επίσης θα υποστηρίξει τη διεξαγωγή των απαιτούμενων δοκιμών πεδίου σε τρεις οδικές σήραγγές της και θα αξιολογήσει τις επιδόσεις του νέου συστήματος σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους επιθεώρησης που χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα.


Εκτός από τις σήραγγες της Εγνατίας, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, το σύστημα θα δοκιμαστεί στην Ελβετία και στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Λονδίνου. Όταν ολοκληρωθεί, το νέο ρομποτικό σύστημα αναμένεται να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία στις επιθεωρήσεις σηράγγων, μείωση του κόστους επιθεώρησης και του αναγκαίου προσωπικού γι’ αυτές, αύξηση της ασφάλειας των διερχομένων οχημάτων και μείωση του χρόνου που μια σήραγγα θα μένει εκτός λειτουργίας.


newsbeast
Blog Widget by LinkWithin

Γράψε ένα σχόλιο

© 2005-2013 DigitalNews. All rights reserved.